Vermont Italian Club Epifania Celebration January 8, 2012 - Vermont Italian Club
Vermont Italian Club